Η MEDI SUP A.E κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία αναλώσιμων ιατρικών και νοσοκομειακών υλικών - υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Απευθύνεται στην Αγορά των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων της Επικράτειας
 .................................................................................................................................

Έτος Ίδρυσης: 1990
Έτος Μετατροπής από Ε.Π.Ε σε Α.Ε.: 1998
Επεκτάσεις Δικτύου Πωλήσεων
       Θεσσαλονίκη: 2000
       Κρήτη: 2001
       Πάτρα: 2002
Έτος Πιστοποίησης κατά ISO (9001: 2000): 2003
Αγορά Οικοπέδου και ανέγερση ιδιόκτητων κτιρίων: 2005
Προσωπικό: 24 άτομα
       Πωλήσεις: 12
       Υποστήριξη / Διαχείριση: 6
       Αποθήκη / Διανομή: 3
       Λογιστήριο : 3